Woningbouwvereniging Heerjansdam

Gerben Stolk (Bestuurssecretaris) en Erik van Buren (Hoofd Administratie) namens Woningbouwvereniging Heerjansdam:

heerjansdam"De historie van Woningbouwvereniging Heerjansdam gaat terug tot 1919 en tijdens die lange geschiedenis is de wereld om ons heen natuurlijk alleen maar complexer geworden. De doelstelling van onze vereniging, betaalbare en goede woningen voor onze doelgroepen, is echter onveranderd gebleven. Het voldoen aan deze doelstelling is er, onder andere door een wispelturig en moeilijk te volgen overheid, niet makkelijker op geworden. Vandaar dat wij als vereniging gezocht hebben naar een manier om onze organisatie zo transparant en inzichtelijk mogelijk te maken voor onszelf en onze belangrijkste stakeholders. Het gemak waarmee AOIC.nl het door ons gewenste inzicht biedt en ook de communicatie met onze externe accountant versimpelt, is voor een kleine vereniging als de onze ideaal. Daarbij hebben wij de begeleiding van de implementatie door de consultants van Coney als erg prettig ervaren."