AOIC Academy

 • pic1De AOIC Academy richt zich op die mensen die dagelijks betrokken zijn bij het inrichten en verbeteren van bedriijfsprocessen, nadenken over het managen van bedrijfsrisico’s en werken aan het neerzetten van een robuust interne controle raamwerk.

  Doelgroep

  Administratieve medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, projectleiders, junior consultants, backoffice medewerkers.

  Complexiteit

  medium

 • Elke week behandelen we één thema. De onderwerpen sluiten aan op de actualiteit. Wij zijn mening dat het delen van kennis door de groep zelf, door de deelnemers, door mensen uit de praktijk, zeer waardevol is. De training wordt zo ingestoken dat er maximale ruimte is voor eigen inbreng en groepsdiscussies.

  Hoewel ProManagement en Coney samen de oplossing AOIC.nl in de markt zetten is de training nadrukkelijk geen AOIC.nl training, maar staat de actualiteit en aanpak rondom het inrichten van een AOIC raamwerk centraal.

  De vijf thema’s zijn:

  • Risico’s en Maatregelen van Interne Controle
  • Horizontaal Toezicht , de Belastingdienst en impact op AOIC
  • Verdieping IT controls
  • Bewaken, verbeteren van AOIC, hoe organiseer ik dit
  • Ethiek, keuzes maken, signaleren, is dit ook AOIC
 • Risico's en Maatregelen van Interne Controle

  We gaan hierbij in op de relatie tussen enerzijds ondernemingsrisico's en -kansen en anderzijds de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC). Welke waarborgen zijn er rondom het behouden van kennis en ervaring rondom de financiële processen? Hoe wordt nu de kwaliteit van uitvoering van taken en verantwoordelijkheden binnen bedrijfsprocessen gemeten? Hoe worden kansen in kaart gebracht? Welke waarborgen zijn er nu rondom de betrouwbaarheid van de (financiële) informatie en hoe actief wordt er nagedacht over naleving van relevante wet- en regelgeving. Zomaar een aantal vragen waar we met elkaar over zullen brainstormen.

  Wij geloven in het succes van focus op risico's en kansen, beide in relatie tot de kracht van de interne organisatie.

  Horizontaal Toezicht, de Belastingdienst en impact op AOIC

  Brief staatssecretaris van Financiën 8 april 2005 aan Tweede Kamer, kamerstuk 29 643 nr. 4:

  'Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderlinge verhoudingen en communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is'. Mooie woorden, maar wat betekent dat concreet voor uw organisatie?

  Verdieping IT controls

  Wanneer we het over bedrijfsgegevens hebben, spreken we al snel over 'data'. De informatievoorziening is in hoog tempo gedigitaliseerd en het einde is nog niet in zicht. Dit alles heeft uiteraard invloed op de AOIC in uw organisatie. Het maakt het zowel complexer als makkelijker. In het MKB is weinig belangstelling voor ICT als het gaat om wat er "onder de motorkap" gebeurt. Toch willen we hier een keer wat langer bij stil staan. Met gezond verstand.

  Bewaken, verbeteren van AOIC, hoe organiseer ik dit

  Een gebalanceerde AOIC is als Yin Yang. Gezond verstand is belangrijk, maar ook onderhoud en continue aanscherping. De kwaliteit van de interne procedures, de effectiviteit van interne controlemaatregelen en de wijze van inzicht in risico's en kansen moeten periodiek onderdeel zijn van evaluatie door het management team. In dit deel willen wij met u delen hoe wij denken dat dit proces georganiseerd zou moeten worden en wat de valkuilen hierbij zijn.

  Ethiek, keuzes maken, signaleren, is dit ook AOIC

  Interne controle zit niet alleen in het opstellen van de juiste procedures en richtlijnen, in een sluitende procesgang en het achteraf controleren van juistheid en volledigheid. Controle-instrumenten bestaan dan ook niet enkel uit deze regels, procedures en werkbeschrijvingen, maar ook uit 'personnel controls', sociale controle en subjectieve elementen in prestatiebeoordelingen. Welke plaats krijgt dit in uw AOIC?

 • De training is onderverdeeld naar 5 onderwerpen en duurt 5 weken. De cyclus wordt 6-8 keer per jaar aangeboden en kosten EUR 499 per deelnemer. Een groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

  Tijdstip

  Elke training start om 16:30. Om 18:00 worden er broodjes geserveerd en om 20:30 sluiten we de avond af.

  Trainers

  Trainers zijn o.a. drs. Pieter de Kok, bekend van de accountancy hervormingsdiscussie in Nederland, Hans van Bunnik RE RA, auditor met 20 jaar ervaring in IT controls, Dennis van Krimpen FB, specialist op het gebied van Horizontaal Toezicht, drs. Joris Joppe RA, ervaren registeraccountant en diverse sprekers welke op basis van actuele thema's aan zullen schuiven.

  Certificaat

  De deelnemers ontvangen een certificaat van de AOIC Academy na afrondingen van de trainingen bij minimale aanwezig van 4 van de 5 hoofdthema’s.